FANDOM


小怪列表

層數 敵人 怒氣 HP 攻擊 防禦 掉落 備註
No0112 s  No.0112真紅武者  - 1800

稀有出現

全體攻擊- 110%傷害
HP 50%↓機率系數: 50

No0179 s  No.0179小妖軍曹  - 1200

No0179 s

No0057 s  No.0057火布偶爸爸  - 1600

No0057 s

後排攻擊- 140%傷害
HP 100%↓機率系數: 50

No0067 s  No.0067火獸戰士  - 1500

No0067 s

同列攻擊- 140%傷害
HP 100%↓機率系數: 50

No0073 s  No.0073烈焰巨兵  - 1350

No0073 s

No0083 s  No.0083重甲火蜥蝪  - 1550

No0083 s

前排攻擊- 140%傷害
HP 100%↓機率系數: 50

No0093 s  No.0093火焰仙子  - 1900

No0092 s

中直排攻擊- 140%傷害
HP 50%↓機率系數: 25

No0037 s  No.0037緋紅水滴  - 1700

No0037 s

單體攻擊- 160%傷害
HP 50%↓機率系數: 50

No0037 s  No.0037緋紅水滴  Overkill 1800

No0037 s

Overkill()掉落AllHealHalf

單體攻擊- 160%傷害
HP 50%↓機率系數: 50

No0165 s  No.0165腐化紅蘋果  - 1300

No0165 s

No0182 s  No.0182火袋  - 1200

No0182 s

No0183 s  No.0183噴火袋  - 1400

No0183 s

No0184 s  No.0184火袋獸  - 1600

No0184 s

No0176 s  No.0176火獸小偷  - 1400

No0176 s

No0176 s  No.0176火獸小偷  Overkill 1500

No0176 s

Overkill()掉落SpHeal
No0176 s  No.0176火獸小偷  Overkill 2000

No0176 s

Overkill()掉落Revive

鷺山秘卷

體力消耗 13 Gold 6797 (523 / 體)
Soldier 6 經驗 2867 (221 / 體)
層數 敵人 怒氣 HP 攻擊 防禦 掉落 備註
3 No0061 s  No.0061木布偶爸爸 ×2 - 1600

No0061 s

後排攻擊- 140%傷害
HP 100%↓機率系數: 50

No0077 s  No.0077不動巨兵  - 1350

No0077 s

No0087 s  No.0087重甲木蜥蝪 ×2 - 1550

No0087 s

前排攻擊- 140%傷害
HP 100%↓機率系數: 50

6 No0103 s  No.0103猛獸士希古古  - 2200

單體攻擊- 250%傷害
HP 100%↓機率系數: 50

尾張之禮

體力消耗 14 Gold 6913 (494 / 體)
Soldier 6 經驗 3081 (220 / 體)
層數 敵人 怒氣 HP 攻擊 防禦 掉落 備註
3 隨機小怪2隻
No0071 s  No.0071火獸賢者  - 1500

No0071 s

同列攻擊- 140%傷害
HP 100%↓機率系數: 40

No0097 s  No.0097四葉仙子 ×2 - 1900

No0096 s

中直排攻擊- 140%傷害
HP 50%↓機率系數: 25

6 No0113 s  No.0113貓又‧義經  - 2000

全體攻擊- 120%傷害
HP 50%↓機率系數: 50

No0112 s  No.0112真紅武者 ×2 - 1800

全體攻擊- 110%傷害
HP 50%↓機率系數: 50

左右大勢

體力消耗 15 Gold 8139 (543 / 體)
Soldier 7 經驗 3307 (220 / 體)
層數 敵人 怒氣 HP 攻擊 防禦 掉落 備註
3 隨機小怪2隻
No0009 s  No.0009尼德霍格  - 1800

單體攻擊- 140%傷害
HP 50%↓機率系數: 50

No0071 s  No.0071火獸賢者 ×2 - 1500

No0071 s

同列攻擊- 140%傷害
HP 100%↓機率系數: 40

5 No0061 s  No.0061木布偶爸爸 ×2 - 1600

No0061 s

後排攻擊- 140%傷害
HP 100%↓機率系數: 50

No0097 s  No.0097四葉仙子 ×3 - 1900

No0096 s

中直排攻擊- 140%傷害
HP 50%↓機率系數: 25

7 No0003 s  No.0003天火‧艾格尼  - 2200

同列攻擊- 200%傷害
HP 50%↓機率系數: 50

圍城烈炎

體力消耗 16 Gold 8416 (526 / 體)
Soldier 7 經驗 3520 (220 / 體)
層數 敵人 怒氣 HP 攻擊 防禦 掉落 備註
3 No0133 s  No.0133莉雅  - 2000

全體攻擊- 100%傷害
HP 50%↓機率系數: 50

5 No0001 s  No.0001艾格尼  - 1800

單體攻擊- 130%傷害
HP 50%↓機率系數: 50

No0067 s  No.0067火獸戰士 ×2 - 1500

No0067 s

同列攻擊- 140%傷害
HP 100%↓機率系數: 50

7 No0128 s  No.0128精靈王‧阿里斯  - 2300

單體攻擊- 240%傷害
HP 50%↓機率系數: 50

復仇之戰

體力消耗 18 Gold 9094 ~ 9844 (526 / 體)
Soldier 8 經驗 3964 (220 / 體)
層數 敵人 怒氣 HP 攻擊 防禦 掉落 備註
2 No0009 s  No.0009尼德霍格 ×3 - 1800

單體攻擊- 140%傷害
HP 50%↓機率系數: 50

4 No0061 s  No.0061木布偶爸爸 ×2 - 1600

No0061 s

後排攻擊- 140%傷害
HP 100%↓機率系數: 50

No0067 s  No.0067火獸戰士  - 1500

No0067 s

同列攻擊- 140%傷害
HP 100%↓機率系數: 50

No0093 s  No.0093火焰仙子 ×2 - 1900

No0092 s

中直排攻擊- 140%傷害
HP 50%↓機率系數: 25

6 No0051 s  No.0051大耳‧妮奇  - 1950

四角攻擊(左上,右上,左下,右下)- 160%傷害
HP 50%↓機率系數: 50

No0028 s  No.0028碧龍.尤格 ×2 - 1800

No0027 s

單體攻擊- 210%傷害
HP 50%↓機率系數: 50

8 No0023 s  No.0023熾炎龍.托魯亞  - 2500

單體攻擊- 240%傷害
HP 50%↓機率系數: 50

您使用了广告屏蔽软件!


Wikia通过广告运营为用户提供免费的服务。我们对用户通过嵌入广告屏蔽软件访问网站进行了使用调整。

如果您使用了广告屏蔽软件,将无法使用我们的服务。请您移除广告屏蔽软件,以确保页面正常加载。

查看其他FANDOM

随机维基