FANDOM


小怪列表

層數 敵人 怒氣 HP 攻擊 防禦 掉落 備註
No0179 s  No.0179小妖軍曹  - 20 800 5000

No0179 s

No0057 s  No.0057火布偶爸爸  - 4000 1000 200

No0057 s

後排攻擊- 140%傷害
HP 100%↓機率系數: 50

No0057 s  No.0057火布偶爸爸  Overkill 12000 1280 150

No0057 s

Overkill (12000)掉落AllHeal

後排攻擊- 140%傷害
HP 100%↓機率系數: 50

No0067 s  No.0067火獸戰士  - 7500 930 300

No0067 s

同列攻擊- 140%傷害
HP 100%↓機率系數: 50

No0067 s  No.0067火獸戰士  Overkill 18000 1600 300

No0067 s

Overkill(18000)掉落AllHealHalf

同列攻擊- 140%傷害
HP 100%↓機率系數: 50

No0072 s  No.0072火魔像  - 10000 850 400

No0072 s

No0082 s  No.0082火蜥蝪  - 6900 940 320

No0082 s

前排攻擊- 130%傷害
HP 100%↓機率系數: 50

No0165 s  No.0165腐化紅蘋果  - 2500 820 0

No0165 s

No0184 s  No.0184火袋獸  - 3000 950 0

No0184 s

No0176 s  No.0176火獸小偷  - 3000 900 100

No0176 s  No.0176火獸小偷  Overkill 10000 1200 150

No0176 s

Overkill (10000)掉落SpHeal
No0176 s  No.0176火獸小偷  Overkill 16000 1800 150

No0176 s

Overkill (16000)掉落Revive

傳說的猛獸士

體力消耗 5 Gold 1366 (273 / 體)
Soldier 6 經驗 319 (64 / 體)
層數 敵人 怒氣 HP 攻擊 防禦 掉落 備註
3 No0067 s  No.0067火獸戰士 ×3 - 7500 930 300

No0067 s

同列攻擊- 140%傷害
HP 100%↓機率系數: 50

6 No0103 s  No.0103猛獸士希古古  - 25000 1350 500

單體攻擊- 250%傷害
HP 100%↓機率系數: 50

火之獸行使

體力消耗 5 Gold 1488 (298 / 體)
Soldier 6 經驗 421 (84 / 體)
層數 敵人 怒氣 HP 攻擊 防禦 掉落 備註
3 No0072 s  No.0072火魔像  - 10000 850 400

No0072 s

No0057 s  No.0057火布偶爸爸 ×2 - 4000 1000 200

No0057 s

後排攻擊- 140%傷害
HP 100%↓機率系數: 50

6 No0047 s  No.0047翼人‧希皮  - 28000 950 250

十字攻擊- 160%傷害
HP 50%↓機率系數: 50

武士道

體力消耗 6 Gold 2054 (342 / 體)
Soldier 7 經驗 726 (121 / 體)
層數 敵人 怒氣 HP 攻擊 防禦 掉落 備註
3 No0001 s  No.0001艾格尼  - 12000 1200 300

單體攻擊- 130%傷害
HP 50%↓機率系數: 50

No0082 s  No.0082火蜥蝪 ×2 - 6900 940 320

No0082 s

前排攻擊- 130%傷害
HP 100%↓機率系數: 50

6 No0057 s  No.0057火布偶爸爸  - 4000 1000 200

No0057 s

後排攻擊- 140%傷害
HP 100%↓機率系數: 50

No0082 s  No.0082火蜥蝪 ×4 - 6900 940 320

No0082 s

前排攻擊- 130%傷害
HP 100%↓機率系數: 50

7 No0112 s  No.0112真紅武者 ×3 - 18000 1000 350

全體攻擊- 110%傷害
HP 50%↓機率系數: 50

火炎箭陣

體力消耗 6 Gold 1927 (321 / 體)
Soldier 7 經驗 770 (128 / 體)
層數 敵人 怒氣 HP 攻擊 防禦 掉落 備註
2 No0067 s  No.0067火獸戰士  - 7500 930 300

No0067 s

同列攻擊- 140%傷害
HP 100%↓機率系數: 50

No0001 s  No.0001艾格尼 ×2 - 12000 1200 300

單體攻擊- 130%傷害
HP 50%↓機率系數: 50

5 No0067 s  No.0067火獸戰士 ×2 - 7500 930 300

No0067 s

同列攻擊- 140%傷害
HP 100%↓機率系數: 50

No0072 s  No.0072火魔像 ×3 - 10000 850 400

No0072 s

7 No0113 s  No.0113貓又‧義經  - 28000 1100 350

全體攻擊- 120%傷害
HP 50%↓機率系數: 25

No0116 s  No.0116神射‧帕里絲  - 25000 1200 250

全體攻擊- 110%傷害
HP 50%↓機率系數: 50

烈火之試煉

體力消耗 7 Gold ??
Soldier 8 經驗 917 (131 / 體)
層數 敵人 怒氣 HP 攻擊 防禦 掉落 備註
3 No0067 s  No.0067火獸戰士 ×2 - 7500 930 300

No0067 s

同列攻擊- 140%傷害
HP 100%↓機率系數: 50

No0082 s  No.0082火蜥蝪 ×2 - 6900 940 320

No0082 s

前排攻擊- 130%傷害
HP 100%↓機率系數: 50

6 No0001 s  No.0001艾格尼 ×3 - 12000 1200 300

單體攻擊- 130%傷害
HP 50%↓機率系數: 50

7 No0072 s  No.0072火魔像  - 10000 850 400

No0072 s

No0057 s  No.0057火布偶爸爸 ×4 - 4000 1000 200

No0057 s

後排攻擊- 140%傷害
HP 100%↓機率系數: 50

8 No0003 s  No.0003天火‧艾格尼  - 36000 1600 420

同列攻擊- 200%傷害
HP 50%↓機率系數: 50

8 No0002 s  No.0002火拳‧艾格尼  - 24000 1400 360

同列攻擊- 180%傷害
HP 50%↓機率系數: 50

您使用了广告屏蔽软件!


Wikia通过广告运营为用户提供免费的服务。我们对用户通过嵌入广告屏蔽软件访问网站进行了使用调整。

如果您使用了广告屏蔽软件,将无法使用我们的服务。请您移除广告屏蔽软件,以确保页面正常加载。

查看其他FANDOM

随机维基