FANDOM


聖基布尼路教堂、一

體力消耗 13 Gold 7557 (581 / 體)
Soldier 5 經驗 3780 (291 / 體)
層數 敵人 怒氣 HP 攻擊 防禦 掉落 備註
1 少量小兵
2 中量小兵
3 No0423 s  No.0423藍豬戰士 ×3 -

4 中量小兵
5 No0423 s  No.0423藍豬戰士 ×2 -

No0424 s  No.0424藍豬王  -

聖基布尼路教堂、二

體力消耗 14 Gold 7993 (571 / 體)
Soldier 6 經驗 4283 (306 / 體)
層數 敵人 怒氣 HP 攻擊 防禦 掉落 備註
1 中量小兵
2 大量小兵
3 No0292 s  No.0292魔星‧阿珀絲  -

小兵 2 隻
4 大量小兵
5 大量小兵
6 No0322 s  No.0322影‧騎士  -

小兵 2 隻

聖基布尼路教堂、三

體力消耗 14 Gold 7853 (561 / 體)
Soldier 6 經驗 4323 (309 / 體)
層數 敵人 怒氣 HP 攻擊 防禦 掉落 備註
1 中量小兵
2 大量小兵
3 No0007 s  No.0007深淵‧阿珀絲  -

小兵 2 隻
4 中量小兵
5 大量小兵
6 No0388 s  No.0388幽騎士‧福斯塔夫  -

童話剋制,小兵 2 隻

聖基布尼路教堂、四

體力消耗 15 Gold 8683 (579 / 體)
Soldier 7 經驗 4545 (303 / 體)
層數 敵人 怒氣 HP 攻擊 防禦 掉落 備註
1 中量小兵
2 No0423 s  No.0423藍豬戰士 ×3 -

3 No0116 s  No.0116神射‧帕里絲  -

小兵 2 隻
4 大量小兵
5 No0292 s  No.0292魔星‧阿珀絲  -

小兵 2 隻
6 少量小兵
7 No0384 s  No.0384荒御魂‧源  -

機械剋制

小怪列表

層數 敵人 怒氣 HP 攻擊 防禦 掉落 備註
No0039 s  No.0039湛藍水滴  -

No0059 s  No.0059水布偶爸爸  -

No0069 s  No.0069火獸門衛  -

No0075 s  No.0075寒鐵巨兵  -

No0085 s  No.0085重甲水蜥蝪  -

No0095 s  No.0095冰晶仙子  -

No0166 s  No.0166腐化藍蘋果  -

No0176 s  No.0176火獸小偷  Overkill

SpHeal
No0179 s  No.0179小妖軍曹  -

No0182 s  No.0182火袋  -

No0183 s  No.0183噴火袋  -

No0184 s  No.0184火袋獸  -

您使用了广告屏蔽软件!


Wikia通过广告运营为用户提供免费的服务。我们对用户通过嵌入广告屏蔽软件访问网站进行了使用调整。

如果您使用了广告屏蔽软件,将无法使用我们的服务。请您移除广告屏蔽软件,以确保页面正常加载。

查看其他FANDOM

随机维基