FANDOM


小怪列表

層數 敵人 怒氣 HP 攻擊 防禦 掉落 備註
No0179 s  No.0179小妖軍曹  - 20 800 5000

No0179 s

No0061 s  No.0061木布偶爸爸  - 4800 1100 200

No0061 s

後排攻擊- 140%傷害
HP 100%↓機率系數: 50

No0061 s  No.0061木布偶爸爸  Overkill 13000 1380 150

No0061 s

Overkill (13000)掉落AllHeal

後排攻擊- 140%傷害
HP 100%↓機率系數: 50

No0071 s  No.0071火獸賢者  - 9000 1020 300

No0071 s

同列攻擊- 140%傷害
HP 100%↓機率系數: 40

No0071 s  No.0071火獸賢者  Overkill 20000 1700 300

No0071 s

Overkill(20000)掉落AllHealHalf

同列攻擊- 140%傷害
HP 100%↓機率系數: 40

No0076 s  No.0076木魔像  - 12000 940 400

No0076 s

No0086 s  No.0086木蜥蝪  - 8280 1030 320

No0086 s

前排攻擊- 130%傷害
HP 100%↓機率系數: 50

No0167 s  No.0167腐化青蘋果  - 2500 820 0

No0167 s

No0184 s  No.0184火袋獸  - 3000 950 0

No0184 s

No0176 s  No.0176火獸小偷  - 3000 900 100

No0176 s  No.0176火獸小偷  Overkill 10000 1200 150

No0176 s

Overkill (10000)掉落SpHeal
No0176 s  No.0176火獸小偷  Overkill 16000 1800 150

No0176 s

Overkill (16000)掉落Revive

斬裂大地的劍聖

體力消耗 5 Gold 1442 (288 / 體)
Soldier 6 經驗 338 (68 / 體)
層數 敵人 怒氣 HP 攻擊 防禦 掉落 備註
3 No0071 s  No.0071火獸賢者 ×3 - 9000 1020 300

No0071 s

同列攻擊- 140%傷害
HP 100%↓機率系數: 40

6 No0107 s  No.0107音速劍‧執事先生  - 30000 1490 500

同列攻擊- 210%傷害
HP 100%↓機率系數: 50

木之獸行使

體力消耗 5 Gold 1405 (281 / 體)
Soldier 6 經驗 488 (98 / 體)
層數 敵人 怒氣 HP 攻擊 防禦 掉落 備註
3 No0076 s  No.0076木魔像  - 12000 940 400

No0076 s

No0061 s  No.0061木布偶爸爸 ×2 - 4800 1100 200

No0061 s

後排攻擊- 140%傷害
HP 100%↓機率系數: 50

6 No0051 s  No.0051大耳‧妮奇  - 33600 1050 250

四角攻擊(左上,右上,左下,右下)- 160%傷害
HP 50%↓機率系數: 50

大地守護者

體力消耗 6 Gold 1772 (295 / 體)
Soldier 7 經驗 756 (126 / 體)
層數 敵人 怒氣 HP 攻擊 防禦 掉落 備註
3 No0009 s  No.0009尼德霍格  - 14400 1320 300

單體攻擊- 140%傷害
HP 50%↓機率系數: 50

No0086 s  No.0086木蜥蝪 ×2 - 8280 1030 320

No0086 s

前排攻擊- 130%傷害
HP 100%↓機率系數: 50

6 No0061 s  No.0061木布偶爸爸  - 4800 1100 200

No0061 s

後排攻擊- 140%傷害
HP 100%↓機率系數: 50

No0086 s  No.0086木蜥蝪 ×4 - 8280 1030 320

No0086 s

前排攻擊- 130%傷害
HP 100%↓機率系數: 50

7 No0118 s  No.0118叢林勇士 ×8 - 22000 1000 350

全體攻擊- 120%傷害
HP 50%↓機率系數: 50

聖光之鎚

體力消耗 6 Gold 1830 (305 / 體)
Soldier 7 經驗 784 (131 / 體)
層數 敵人 怒氣 HP 攻擊 防禦 掉落 備註
3 No0071 s  No.0071火獸賢者  - 9000 1020 300

No0071 s

同列攻擊- 140%傷害
HP 100%↓機率系數: 40

No0009 s  No.0009尼德霍格 ×2 - 14400 1320 300

單體攻擊- 140%傷害
HP 50%↓機率系數: 50

5 No0071 s  No.0071火獸賢者 ×2 - 9000 1020 300

No0071 s

同列攻擊- 140%傷害
HP 100%↓機率系數: 40

No0076 s  No.0076木魔像 ×3 - 12000 940 400

No0076 s

7 No0119 s  No.0119狐仙.女嬌  - 33600 1000 350

全體攻擊- 130%傷害
HP 50%↓機率系數: 25

No0122 s  No.0122日慕‧梅琳  - 30000 1320 250

全體攻擊- 120%傷害
HP 50%↓機率系數: 50

碧綠之試煉

體力消耗 7 Gold 2672 (382 / 體)
Soldier 8 經驗 1079 (154 / 體)
層數 敵人 怒氣 HP 攻擊 防禦 掉落 備註
3 No0071 s  No.0071火獸賢者 ×2 - 9000 1020 300

No0071 s

同列攻擊- 140%傷害
HP 100%↓機率系數: 40

No0086 s  No.0086木蜥蝪 ×2 - 8280 1030 320

No0086 s

前排攻擊- 130%傷害
HP 100%↓機率系數: 50

6 No0009 s  No.0009尼德霍格 ×3 - 14400 1320 300

單體攻擊- 140%傷害
HP 50%↓機率系數: 50

7 No0076 s  No.0076木魔像  - 12000 940 400

No0076 s

No0061 s  No.0061木布偶爸爸 ×4 - 4800 1100 200

No0061 s

後排攻擊- 140%傷害
HP 100%↓機率系數: 50

8 No0011 s  No.0011啃蝕者‧尼德霍格  - 43200 1760 420

中直排攻擊- 220%傷害
HP 50%↓機率系數: 50

No0010 s  No.0010毒龍‧尼德霍格 ×2 - 28800 1540 360

中直排攻擊- 200%傷害
HP 50%↓機率系數: 50

您使用了广告屏蔽软件!


Wikia通过广告运营为用户提供免费的服务。我们对用户通过嵌入广告屏蔽软件访问网站进行了使用调整。

如果您使用了广告屏蔽软件,将无法使用我们的服务。请您移除广告屏蔽软件,以确保页面正常加载。

查看其他FANDOM

随机维基