FANDOM


百里香、一

體力消耗 13 Gold 7570 (582 / 體)
Soldier 5 經驗 3798 (292 / 體)
層數 敵人 怒氣 HP 攻擊 防禦 掉落 備註
1 少量小兵
2 中量小兵
3 No0427 s  No.0427巨象戰士 ×3 -

4 中量小兵
5 No0427 s  No.0427巨象戰士 ×2 -

No0428 s  No.0428白象王  -

百里香、二

體力消耗 14 Gold 8010 (572 / 體)
Soldier 6 經驗 4301 (307 / 體)
層數 敵人 怒氣 HP 攻擊 防禦 掉落 備註
1 中量小兵
2 大量小兵
3 No0294 s  No.0294死神巨靈‧施妮  -

小兵 2 隻
4 大量小兵
5 大量小兵
6 No0576 s  No.0576逝之古獸‧驚蟄  -

小兵 2 隻

百里香、三

體力消耗 14 Gold 7910 (565 / 體)
Soldier 6 經驗 4361 (312 / 體)
層數 敵人 怒氣 HP 攻擊 防禦 掉落 備註
1 中量小兵
2 大量小兵
3 No0015 s  No.0015巨靈‧施妮  -

小兵 2 隻
4 中量小兵
5 大量小兵
6 No0524 s  No.0524靈獸‧四不像  -

獸人抵抗,小兵 2 隻

百里香、四

體力消耗 15 Gold 8703 (580 / 體)
Soldier 7 經驗 4561 (304 / 體)
層數 敵人 怒氣 HP 攻擊 防禦 掉落 備註
1 中量小兵
2 No0427 s  No.0427巨象戰士 ×3 -

3 No0122 s  No.0122日慕‧梅琳  -

小兵 2 隻
4 大量小兵
5 No0294 s  No.0294死神巨靈‧施妮  -

小兵 2 隻
6 少量小兵
5 No0230 s  No.0230女侍‧鈴蘭  -

小怪列表

層數 敵人 怒氣 HP 攻擊 防禦 掉落 備註
No0043 s  No.0043黃金水滴  -

No0063 s  No.0063光布偶爸爸  -

No0067 s  No.0067火獸戰士  -

No0079 s  No.0079聖甲蟲  -

No0089 s  No.0089重甲光蜥蝪  -

No0099 s  No.0099陽光仙子  -

No0121 s  No.0121光明使徒  -

No0168 s  No.0168腐化黃蘋果  -

No0176 s  No.0176火獸小偷  Overkill

SpHeal
No0179 s  No.0179小妖軍曹  -

No0182 s  No.0182火袋  -

No0183 s  No.0183噴火袋  -

No0184 s  No.0184火袋獸  -

您使用了广告屏蔽软件!


Wikia通过广告运营为用户提供免费的服务。我们对用户通过嵌入广告屏蔽软件访问网站进行了使用调整。

如果您使用了广告屏蔽软件,将无法使用我们的服务。请您移除广告屏蔽软件,以确保页面正常加载。

查看其他FANDOM

随机维基