FANDOM


百物店、一

體力消耗 13 Gold 7558 (581 / 體)
Soldier 5 經驗 3791 (292 / 體)
層數 敵人 怒氣 HP 攻擊 防禦 掉落 備註
1 少量小兵
2 中量小兵
3 No0425 s  No.0425野豬戰士 ×3 -

4 中量小兵
5 No0425 s  No.0425野豬戰士 ×2 -

No0426 s  No.0426野豬王  -

百物店、二

體力消耗 14 Gold 8003 (572 / 體)
Soldier 6 經驗 4295 (307 / 體)
層數 敵人 怒氣 HP 攻擊 防禦 掉落 備註
1 中量小兵
2 大量小兵
3 No0293 s  No.0293魔星‧尼德霍格  -

小兵 2 隻
4 大量小兵
5 大量小兵
6 No0396 s  No.0396咒怨‧稻草人  -

麻痺免疫,小兵 2 隻

百物店、三

體力消耗 14 Gold 7883 (563 / 體)
Soldier 6 經驗 4335 (310 / 體)
層數 敵人 怒氣 HP 攻擊 防禦 掉落 備註
1 中量小兵
2 大量小兵
3 No0011 s  No.0011啃蝕者‧尼德霍格  -

小兵 2 隻
4 中量小兵
5 大量小兵
6 No0600 s  No.0600十拳劍聖‧須佐之男  -

龍剋制,小兵 2 隻

百物店、四

體力消耗 15 Gold 8693 (580 / 體)
Soldier 7 經驗 4550 (303 / 體)
層數 敵人 怒氣 HP 攻擊 防禦 掉落 備註
1 中量小兵
2 No0425 s  No.0425野豬戰士 ×3 -

3 No0119 s  No.0119狐仙.女嬌  -

小兵 2 隻
4 大量小兵
5 No0293 s  No.0293魔星‧尼德霍格  -

小兵 2 隻
6 少量小兵
7 No0106 s  No.0106執事先生  -

魔人剋制
No0228 s  No.0228商人‧百合  -

野獸剋制

小怪列表

層數 敵人 怒氣 HP 攻擊 防禦 掉落 備註
No0041 s  No.0041翠綠水滴  -

No0061 s  No.0061木布偶爸爸  -

No0071 s  No.0071火獸賢者  -

No0077 s  No.0077不動巨兵  -

No0087 s  No.0087重甲木蜥蝪  -

No0097 s  No.0097四葉仙子  -

No0167 s  No.0167腐化青蘋果  -

No0176 s  No.0176火獸小偷  Overkill

SpHeal
No0179 s  No.0179小妖軍曹  -

No0182 s  No.0182火袋  -

No0183 s  No.0183噴火袋  -

No0184 s  No.0184火袋獸  -

您使用了广告屏蔽软件!


Wikia通过广告运营为用户提供免费的服务。我们对用户通过嵌入广告屏蔽软件访问网站进行了使用调整。

如果您使用了广告屏蔽软件,将无法使用我们的服务。请您移除广告屏蔽软件,以确保页面正常加载。

查看其他FANDOM

随机维基