FANDOM


小怪列表

層數 敵人 怒氣 HP 攻擊 防禦 掉落 備註
No0112 s  No.0112真紅武者  - 24000 1500 250

稀有出現

全體攻擊- 110%傷害
HP 50%↓機率系數: 50

No0179 s  No.0179小妖軍曹  - 6000 1000 400

No0179 s

No0057 s  No.0057火布偶爸爸  - 7200 1300 200

No0057 s

後排攻擊- 140%傷害
HP 100%↓機率系數: 50

No0057 s  No.0057火布偶爸爸  Overkill 12000 1400 200

No0057 s

Overkill (12000)掉落AllHeal

後排攻擊- 140%傷害
HP 100%↓機率系數: 50

No0073 s  No.0073烈焰巨兵  - 20000 1100 400

No0073 s

No0083 s  No.0083重甲火蜥蝪  - 12000 1400 320

No0083 s

前排攻擊- 140%傷害
HP 100%↓機率系數: 50

No0093 s  No.0093火焰仙子  - 10000 1600 200

No0092 s

中直排攻擊- 140%傷害
HP 50%↓機率系數: 25

No0093 s  No.0093火焰仙子  Overkill 15000 1800 200

No0092 s

Overkill(12000)掉落AllHealHalf

中直排攻擊- 140%傷害
HP 50%↓機率系數: 25

No0165 s  No.0165腐化紅蘋果  - 5000 900 0

No0165 s

No0184 s  No.0184火袋獸  - 6000 1000 0

No0184 s

No0176 s  No.0176火獸小偷  - 6000

No0176 s

No0176 s  No.0176火獸小偷  Overkill 10000 1200 150

No0176 s

Overkill(10000)掉落SpHeal
No0176 s  No.0176火獸小偷  Overkill 16000 1800 150

No0176 s

Overkill(16000)掉落Revive

炎之巨神

體力消耗 9 Gold 2732 (304 / 體)
Soldier 6 經驗 689 (77 / 體)
層數 敵人 怒氣 HP 攻擊 防禦 掉落 備註
3 隨機小怪2隻
No0071 s  No.0071火獸賢者  - 15000 1300 300

No0071 s

同列攻擊- 140%傷害
HP 100%↓機率系數: 40

6 No0073 s  No.0073烈焰巨兵  - 48000 1600 500

No0073 s

赤色樂園

體力消耗 9 Gold 2950 (328 / 體)
Soldier 6 經驗 909 (101 / 體)
層數 敵人 怒氣 HP 攻擊 防禦 掉落 備註
3 No0077 s  No.0077不動巨兵  - 20000 1100 400

No0077 s

No0061 s  No.0061木布偶爸爸 ×2 - 7200 1300 200

No0061 s

後排攻擊- 140%傷害
HP 100%↓機率系數: 50

6 No0047 s  No.0047翼人‧希皮  - 42000 1800 250

十字攻擊- 160%傷害
HP 50%↓機率系數: 50

No0093 s  No.0093火焰仙子  - 10000 1600 200

No0092 s

中直排攻擊- 140%傷害
HP 50%↓機率系數: 25

我就是烈炎

體力消耗 10 Gold 3368 (337 / 體)
Soldier 7 經驗 1452 (145 / 體)
層數 敵人 怒氣 HP 攻擊 防禦 掉落 備註
3 No0118 s  No.0118叢林勇士  - 24000 1500 250

全體攻擊- 120%傷害
HP 50%↓機率系數: 50

6 No0097 s  No.0097四葉仙子 ×3 - 10000 1600 200

中直排攻擊- 140%傷害
HP 50%↓機率系數: 25

7 No0003 s  No.0003天火‧艾格尼  - 60000 1800 350

同列攻擊- 200%傷害
HP 50%↓機率系數: 50

貓狐之爭

體力消耗 10 Gold 3674 (367 / 體)
Soldier 7 經驗 1540 (154 / 體)
層數 敵人 怒氣 HP 攻擊 防禦 掉落 備註
2 No0067 s  No.0067火獸戰士 ×5 - 15000 1300 300

No0067 s

同列攻擊- 140%傷害
HP 100%↓機率系數: 50

5 No0001 s  No.0001艾格尼  - 18000 1400 300

單體攻擊- 130%傷害
HP 50%↓機率系數: 50

No0067 s  No.0067火獸戰士 ×2 - 15000 1300 300

No0067 s

同列攻擊- 140%傷害
HP 100%↓機率系數: 50

7 No0114 s  No.0114鬼紅蓮‧義經  - 42000 1600 450

全體攻擊- 130%傷害
HP 50%↓機率系數: 50

No0119 s  No.0119狐仙.女嬌  - 36000 1400 400

全體攻擊- 130%傷害
HP 50%↓機率系數: 25

赤熱的圍巾

體力消耗 11 Gold 4285 (390 / 體)
Soldier 8 經驗 1723 (157 / 體)
層數 敵人 怒氣 HP 攻擊 防禦 掉落 備註
3 No0009 s  No.0009尼德霍格 ×3 - 18000 1400 300

單體攻擊- 140%傷害
HP 50%↓機率系數: 50

6 No0057 s  No.0057火布偶爸爸 ×9 - 7200 1300 200

No0057 s

後排攻擊- 140%傷害
HP 100%↓機率系數: 50

7 No0107 s  No.0107音速劍‧執事先生  - 40000 1800 500

同列攻擊- 210%傷害
HP 100%↓機率系數: 50

8 No0128 s  No.0128精靈王‧阿里斯  - 80000 2200 500

單體攻擊- 240%傷害
HP 50%↓機率系數: 50

您使用了广告屏蔽软件!


Wikia通过广告运营为用户提供免费的服务。我们对用户通过嵌入广告屏蔽软件访问网站进行了使用调整。

如果您使用了广告屏蔽软件,将无法使用我们的服务。请您移除广告屏蔽软件,以确保页面正常加载。

查看其他FANDOM

随机维基