FANDOM


極寒之大殿(初級)

體力消耗 15 Gold.png 1300 (87 / 體)
Soldier.png 5 經驗 500 (33 / 體)
層數 敵人 怒氣 HP 攻擊 防禦 掉落 備註
No0176 s.jpg  No.0176火獸小偷  - 900

隨機取代1-4關小怪位置.

Overkill(10000)掉落解毒劑勇氣藥劑堅韌藥劑心靈藥劑聖水

1 No0059 s.jpg  No.0059水布偶爸爸 ×3 - 850

No0059 s.jpg

後排攻擊- 140%傷害
HP 100%↓機率系數: 50

2 No0085 s.jpg  No.0085重甲水蜥蝪 ×5 - 800

No0085 s.jpg

前排攻擊- 140%傷害
HP 100%↓機率系數: 50

3 No0095 s.jpg  No.0095冰晶仙子 ×5 - 850

No0095 s.jpg

中直排攻擊- 140%傷害
HP 50%↓機率系數: 50

4 No0069 s.jpg  No.0069火獸門衛 ×5 - 700

No0069 s.jpg

同列攻擊- 140%傷害
HP 100%↓機率系數: 50

5 No0322 s.jpg  No.0322影‧騎士  - 800

No0322 s.jpg

Overkill(12000)掉落聖水

前排攻擊- 100%傷害
HP 70%↓機率系數: 40

2回行動
HP 50%↓機率系數: 100

降低我方50%回復力3回合
HP 50%↓機率系數: 60

增加20%攻擊力30回合
HP 30%↓機率系數: 100

極寒之大殿

體力消耗 20 Gold.png 2750 ~ 3200 (149 / 體)
Soldier.png 5 經驗 2000 (100 / 體)
層數 敵人 怒氣 HP 攻擊 防禦 掉落 備註
No0176 s.jpg  No.0176火獸小偷  - 15000 1500 150

隨機取代1-4關小怪位置.

Overkill(10000)掉落解毒劑勇氣藥劑堅韌藥劑心靈藥劑聖水

1 No0059 s.jpg  No.0059水布偶爸爸 ×3 - 8000 1500 500

No0059 s.jpg

後排攻擊- 140%傷害
HP 100%↓機率系數: 50

2 No0085 s.jpg  No.0085重甲水蜥蝪 ×5 - 11000 1500 550

No0085 s.jpg

前排攻擊- 140%傷害
HP 100%↓機率系數: 50

3 No0095 s.jpg  No.0095冰晶仙子 ×5 - 10000 1650 450

No0095 s.jpg

中直排攻擊- 140%傷害
HP 50%↓機率系數: 50

4 No0069 s.jpg  No.0069火獸門衛 ×5 - 12000 1450 600

No0069 s.jpg

同列攻擊- 140%傷害
HP 100%↓機率系數: 50

5 No0322 s.jpg  No.0322影‧騎士  - 110000 2100 700

No0322 s.jpg

Overkill(12000)掉落聖水

前排攻擊- 100%傷害
HP 70%↓機率系數: 40

2回行動
HP 50%↓機率系數: 100

降低我方50%回復力3回合
HP 50%↓機率系數: 60

增加20%攻擊力30回合
HP 30%↓機率系數: 100

您使用了广告屏蔽软件!


Wikia通过广告运营为用户提供免费的服务。我们对用户通过嵌入广告屏蔽软件访问网站进行了使用调整。

如果您使用了广告屏蔽软件,将无法使用我们的服务。请您移除广告屏蔽软件,以确保页面正常加载。

查看其他FANDOM

随机维基