FANDOM


小怪列表

層數 敵人 怒氣 HP 攻擊 防禦 掉落 備註
No0036 s  No.0036紅水滴  - 700 320 40

No0036 s

No0036 s  No.0036紅水滴  Overkill 1100 450 100

No0036 s

Overkill (1100)掉落Heal
No0056 s  No.0056火布偶  - 900 350 50

No0056 s

後排攻擊- 130%傷害
HP 100%↓機率系數: 30

No0056 s  No.0056火布偶  Overkill 1300 500 100

No0056 s

後排攻擊- 130%傷害
HP 100%↓機率系數: 30
Overkill (1300)掉落Heal

No0148 s  No.0148紅蘿蔔  - 500 300 0

No0148 s

No0160 s  No.0160紅蘋果  - 500 300 0

No0160 s

No0182 s  No.0182火袋  - 400 500 10

No0182 s

No0176 s  No.0176火獸小偷  Overkill 2000 600 50

No0176 s

Overkill (2000)掉落SpHeal
No0176 s  No.0176火獸小偷  Overkill 2500 700 50

No0176 s

Overkill (2500)掉落Revive

火炎之地

體力消耗 3 Gold 305 (102 / 體)
Soldier 4 經驗 55 (18 / 體)
層數 敵人 怒氣 HP 攻擊 防禦 掉落 備註
4 No0037 s  No.0037緋紅水滴  - 2500 450 90

No0037 s

Overkill (2500)掉落Heal

單體攻擊- 160%傷害
HP 50%↓機率系數: 50

燎原烈火

體力消耗 3 Gold 800 (267 / 體)
Soldier 4 經驗 85 (28 / 體)
層數 敵人 怒氣 HP 攻擊 防禦 掉落 備註
No0092 s  No.0092火妖精  - 1500 400 50

中直排攻擊- 130%傷害
HP 100%↓機率系數: 50

2 No0092 s  No.0092火妖精 ×2 - 1500 400 50

中直排攻擊- 130%傷害
HP 100%↓機率系數: 50

4 No0093 s  No.0093火焰仙子  - 3500 500 80

No0092 s

中直排攻擊- 140%傷害
HP 100%↓機率系數: 50

No0056 s  No.0056火布偶 ×2 - 900 350 50

No0056 s

後排攻擊- 130%傷害
HP 100%↓機率系數: 30

炎之行使們

體力消耗 3 Gold 615 (205 / 體)
Soldier 4 經驗 100 (33 / 體)
層數 敵人 怒氣 HP 攻擊 防禦 掉落 備註
No0066 s  No.0066火獸  - 1800 380 80

No0066 s

同列攻擊- 130%傷害
HP 100%↓機率系數: 50

2 No0066 s  No.0066火獸 ×2 - 1800 380 80

No0066 s

同列攻擊- 130%傷害
HP 100%↓機率系數: 50

4 No0066 s  No.0066火獸  - 4000 450 120

No0066 s

同列攻擊- 130%傷害
HP 100%↓機率系數: 50

No0056 s  No.0056火布偶 ×2 - 900 350 50

No0056 s

後排攻擊- 130%傷害
HP 100%↓機率系數: 30

來自火炎的啟示

體力消耗 5 Gold 1100 (220 / 體)
Soldier 5 經驗 190 (38 / 體)
層數 敵人 怒氣 HP 攻擊 防禦 掉落 備註
No0066 s  No.0066火獸  - 1800 380 80

No0066 s

同列攻擊- 130%傷害
HP 100%↓機率系數: 50

No0092 s  No.0092火妖精  - 1500 400 50

中直排攻擊- 130%傷害
HP 100%↓機率系數: 50

1 No0092 s  No.0092火妖精 ×2 - 1500 400 50

中直排攻擊- 130%傷害
HP 100%↓機率系數: 50

2 No0066 s  No.0066火獸 ×3 - 1800 380 80

No0066 s

同列攻擊- 130%傷害
HP 100%↓機率系數: 50

4 No0066 s  No.0066火獸  - 1800 380 80

No0066 s

同列攻擊- 130%傷害
HP 100%↓機率系數: 50

No0092 s  No.0092火妖精 ×2 - 1500 400 50

中直排攻擊- 130%傷害
HP 100%↓機率系數: 50

5 No0002 s  No.0002火拳‧艾格尼  - 7200 800 220

同列攻擊- 180%傷害
HP 50%↓機率系數: 50

您使用了广告屏蔽软件!


Wikia通过广告运营为用户提供免费的服务。我们对用户通过嵌入广告屏蔽软件访问网站进行了使用调整。

如果您使用了广告屏蔽软件,将无法使用我们的服务。请您移除广告屏蔽软件,以确保页面正常加载。

查看其他FANDOM

随机维基