FANDOM


愛心診療所、一

體力消耗 13 Gold 7584 (583 / 體)
Soldier 5 經驗 3807 (293 / 體)
層數 敵人 怒氣 HP 攻擊 防禦 掉落 備註
1 少量小兵
2 中量小兵
3 No0429 s  No.0429猛象戰士 ×3 -

4 中量小兵
5 No0429 s  No.0429猛象戰士 ×2 -

No0430 s  No.0430黑象王  -

愛心診療所、二

體力消耗 14 Gold 8024 (573 / 體)
Soldier 6 經驗 4306 (308 / 體)
層數 敵人 怒氣 HP 攻擊 防禦 掉落 備註
1 中量小兵
2 大量小兵
3 No0295 s  No.0295新月‧諾斯  -

小兵 2 隻
4 大量小兵
5 大量小兵
6 No0596 s  No.0596火靈‧沙拉曼達  -

小兵 2 隻

愛心診療所、三

體力消耗 14 Gold 7952 (568 / 體)
Soldier 6 經驗 4384 (313 / 體)
層數 敵人 怒氣 HP 攻擊 防禦 掉落 備註
1 中量小兵
2 大量小兵
3 No0019 s  No.0019夜幕‧諾斯  -

小兵 2 隻
4 中量小兵
5 大量小兵
6 No0270 s  No.0270Hyper‧愛麗絲  -

童話抵抗,小兵 2 隻

愛心診療所、四

體力消耗 15 Gold 8706 (580 / 體)
Soldier 7 經驗 4569 (305 / 體)
層數 敵人 怒氣 HP 攻擊 防禦 掉落 備註
1 中量小兵
2 No0429 s  No.0429猛象戰士 ×2 -

No0430 s  No.0430黑象王  -

3 No0125 s  No.0125殺戮‧雅莎絲  -

小兵 2 隻
4 大量小兵
5 No0295 s  No.0295新月‧諾斯  -

小兵 2 隻
6 少量小兵
7 No0697 s  No.0697吸血鬼獵人‧艾莉卡  -

黃昏之血

小怪列表

層數 敵人 怒氣 HP 攻擊 防禦 掉落 備註
No0045 s  No.0045極惡水滴  -

No0065 s  No.0065闇布偶爸爸  -

No0069 s  No.0069火獸門衛  -

No0081 s  No.0081冥界蟲  -

No0091 s  No.0091重甲夜蜥蝪  -

No0101 s  No.0101常暗仙子  -

No0169 s  No.0169腐化毒蘋果  -

No0176 s  No.0176火獸小偷  Overkill

SpHeal
No0179 s  No.0179小妖軍曹  -

No0182 s  No.0182火袋  -

No0183 s  No.0183噴火袋  -

No0184 s  No.0184火袋獸  -

您使用了广告屏蔽软件!


Wikia通过广告运营为用户提供免费的服务。我们对用户通过嵌入广告屏蔽软件访问网站进行了使用调整。

如果您使用了广告屏蔽软件,将无法使用我们的服务。请您移除广告屏蔽软件,以确保页面正常加载。

查看其他FANDOM

随机维基