FANDOM


別院(初級)

體力消耗 15 Gold 1350 (90 / 體)
Soldier 5 經驗 500 (33 / 體)
層數 敵人 怒氣 HP 攻擊 防禦 掉落 備註
No0176 s  No.0176火獸小偷  - 900

隨機取代1-4關小怪位置.

Overkill(10000)掉落AntidoteHealAtkHealDefHealRecHolyWater

1 No0081 s  No.0081冥界蟲  - 700

No0081 s

No0077 s  No.0077不動巨兵 ×2 - 600

No0077 s

2 No0043 s  No.0043黃金水滴 ×3 - 750

No0043 s

單體攻擊- 160%傷害
HP 50%↓機率系數: 25

No0045 s  No.0045極惡水滴 ×3 - 750

No0045 s

單體攻擊- 160%傷害
HP 100%↓機率系數: 25

3 No0033 s  No.0033黑龍.法芙利 ×3 - 1000

單體攻擊- 190%傷害
HP 50%↓機率系數: 50

4 No0017 s  No.0017諾斯  - 1200

單體攻擊- 120%傷害
HP 50%↓機率系數: 50

5 No0325 s  No.0325影‧魔術師  - 800

No0325 s

Overkill(12000)掉落HolyWater

十字攻擊- 100%傷害
HP 70%↓機率系數: 40
2回行動
HP 50%↓機率系數: 100

降低我方30%攻擊力3回合- 100%傷害
HP 50%↓機率系數: 60

蓄力,受傷害x0.7,下次攻擊傷害x1.5
HP 30%↓機率系數: 40

當前HP-50%
蓄力後發動

別院

體力消耗 20 Gold 2750 ~ 3250 (150 / 體)
Soldier 5 經驗 2000 (100 / 體)
層數 敵人 怒氣 HP 攻擊 防禦 掉落 備註
No0176 s  No.0176火獸小偷  - 15000 1500 150

隨機取代1-4關小怪位置.

Overkill(10000)掉落AntidoteHealAtkHealDefHealRecHolyWater

1 No0081 s  No.0081冥界蟲  - 14000 1400 700

No0081 s

No0077 s  No.0077不動巨兵 ×2 - 15000 1350 800

No0077 s

2 No0043 s  No.0043黃金水滴 ×3 - 9000 1600 400

No0043 s

單體攻擊- 160%傷害
HP 50%↓機率系數: 25

No0045 s  No.0045極惡水滴 ×3 - 9000 1600 400

No0045 s

單體攻擊- 160%傷害
HP 100%↓機率系數: 25

3 No0033 s  No.0033黑龍.法芙利 ×3 - 24000 1800 750

單體攻擊- 190%傷害
HP 50%↓機率系數: 50

4 No0017 s  No.0017諾斯  - 40000 2000 700

單體攻擊- 120%傷害
HP 50%↓機率系數: 50

5 No0325 s  No.0325影‧魔術師  - 90000 2000 900

No0325 s

Overkill(12000)掉落HolyWater

十字攻擊- 100%傷害
HP 70%↓機率系數: 40
2回行動
HP 50%↓機率系數: 100

降低我方30%攻擊力3回合- 100%傷害
HP 50%↓機率系數: 60

蓄力,受傷害x0.7,下次攻擊傷害x1.5
HP 30%↓機率系數: 40

當前HP-90%
蓄力後發動

您使用了广告屏蔽软件!


Wikia通过广告运营为用户提供免费的服务。我们对用户通过嵌入广告屏蔽软件访问网站进行了使用调整。

如果您使用了广告屏蔽软件,将无法使用我们的服务。请您移除广告屏蔽软件,以确保页面正常加载。

查看其他FANDOM

随机维基